Které okolnosti týkající se životního prostředí způsobují lidem největší starosti?

17.08.2020

Které okolnosti týkající se životního prostředí způsobují lidem největší starosti?

Z čeho mají lidé největší obavy, pokud se bavíme o životním prostředí? Podle výzkumné agentury GfK, která se dotazovala více než 65 000 respondentů ve 24 zemích, se lidé ve světě nejvíce obávají změny klimatu (16 %), znečištění plasty (15 %) a znečištění vody (11 %).

Při podrobnějším průzkumu na téma ekologie a životní prostředí bylo v 11 zemích přes výzkumnou agenturu GfK dotazováno 40 091 respondentů. GfK se jich ptalo na ohodnocení 5 témat, která jsou podle nich největším problém v oblasti ekologie a životního prostředí. 11 zemí (Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Rakousko, Německo, Belgie, Dánsko, Nizozemsko, Polsko, Rusko, Švédsko) jmenovalo na prvním místě jako největší problém plastový odpad, a to 70 % dotazovaných. Jako druhý problém týkající se ekologie a životního prostředí uváděly jednotlivé země změnu klimatu, a to 59 % z nich. Třetí místo obsadilo znečištění vody, a to v 51 %.

Zajímavé je i srovnání České republiky a Slovenska. Zatímco na prvním místě obě země shodně jmenovaly jako největší problém znečištění plasty, na druhé příčce ve shodě už tak nebyly. Zatímco domácnosti v ČR se obávají nedostatku vody, na Slovensku se na druhém místě umístilo znečištění vody. 3. příčka zaujala v ČR znečištění vody a na Slovensku změna klimatu.

Znečištění plasty
Znečištění plasty

Spotřebitelé požadují sdílenou odpovědnost za řízení a omezování plastového odpadu

GfK se ptalo českých a slovenských domácností, kdo by měl mít zodpovědnosti za kontrolu a omezení plastového odpadu. Pro 91 % českých domácností a 95 % slovenských domácností by zodpovědnost za kontrolu a omezení plastového odpadu měli nést výrobci. Na druhé příčce v 75 % se za ČR objevil maloobchod, jako zodpovědný činitel za omezení plastů. Naopak slovenské domácnosti si myslí, že v 75 % by měli být zodpovědní sami spotřebitelé.

Téměř ve všech zemích jsou výrobci považováni za nejvíce odpovědné za kontrolu a omezování plastového odpadu; maloobchodníci jsou bráni jako nejméně odpovědní za eliminaci plastového odpadu

GfK se zeptalo respondentů v 11 zemích, aby označili ty, které považují za nejvíce odpovědné za kontrolu a snižování plastového odpadu. Ve všech zemích, až na výjimku Rusko (to hlasovalo pro zodpovědnost vlády a politiků), odpovídali respondenti jednohlasně, že odpovědnost by měli nést výrobci. Na druhém místě by odpovědnost za omezování plastů převedli na vládu a politiky. Třetí místo ohledně zodpovědnosti za plastový odpad byl přisouzen kupujícím, poté až maloobchodníkům.

Jak by domácnosti eliminovaly plasty?

Jako největší problém s plasty považují české domácnosti na prvním místě plastové obaly od potravin, poté následují mikrotenové sáčky a tašky a na třetím místě zmiňovaly domácnosti jednorázové plastové láhve na nápoje.

Na otázku, co by pomohlo eliminovat plastový odpad, odpovídaly české a slovenské domácnosti, že jiné obalové materiály jako je například sklo nebo papír, nebo také snížení množství plastů používané pro balení výrobků. Jako další idea k eliminaci plastů jmenovaly domácnosti použití recyklovatelných plastů. Pro vratný systém plastových lahví se vyslovilo 32 % českých a 29 % slovenských domácností.

Eliminace plastového odpadu
Eliminace plastového odpadu

Která země nejvíce omezuje používání plastů?

Které země jsou nejvíce aktivní, co se týká eliminace plastů? Nejvyšší podíl (výběr z 11 zemí) aktivních omezovačů plastů je v Rakousku, naopak nejméně aktivních lidí v omezování plastového odpadu nalezneme v Rusku. Česká republika se nachází na té nižší hranici aktivních omezovačů plastového odpadu. Máme tady co dohánět.

Zdroj: GfK Czech, s.r.o