Objevitel Roberto Astete v ČR

05.08.2019

Začátkem července 2019 navštívil majitel patentu Solubag™, pan Roberto Astete, Českou republiku. Celých 5 hodin prezentoval unikátní materiál Solubag pro nás, zaměstnance Kyosun, a my jsme doslova hltali jeho slova.

Roberto představil veškeré produkty Solubag a zároveň nás seznámil i s prototypy, které se k výrobě teprve připravují. Tento meeting měl zásadní vliv na start spolupráce Solubag-Kyosun, protože jsme se definitivně přesvědčili o tom, že prezentované informace jsou pravdivé.

Nyní máme všechny materiály a certifikace. Začínáme vytvářet obchodní koncept uvedení produktu Solubag v EU. Ano, jsme na začátku, ale pevně věříme, že v dohledné době se stane z tohoto materiálu celosvětový fenomén.

Máte zájem o velkoobchodní spolupráci? Vyplňte prosím registrační dotazník.